Буря

Категория:Creative
cvetnichko

Плачи небе!
Плачи за животите нежни,
отишли си така –
за миг.
Плачи небе. –
За детските копнежи,
за самотните играчки.
За майчиния вик.
От болка.
От отчаяние.
От самота…
Плачи небе,
децата ни на облаци играят.
Сълзичките им
бъдещето на душите
ще изваят…

Ил

Автор: