Песен на душата

Песен на душата Щом душата се пробуди пърхат цветни пеперуди. И говорят с нея птичките, и цветята и тревичките. После нещичко просветва- две души си дават клетва. През звезди и през пространства всяка пази свое тайнство. Доверяват си го само в тишината най-голяма. Чудна песен си припяват- тук Живот се проявява.

За “социалната система“

Ще пиша за социалната система. За онази, която видях в Мюнхен, Германия и за нашата. За проблемите, за постиженията и за целите… През април, на деня на аутистите с дъщеря ми Лорина (човек с ЦП, посетихме изложба на картини, рисувани от хора с аутизъм. Хора над 16 години, които са в т. нар. „Подкрепящо обучение“…

Пролет

Пролет Разцъфват вече пъстрите цветя в небето ето, литва чучулига. Пристъпва тихичко, на пръсти тя- нежни чувства и мечтание повдига… Понякога я виждам-в косите на жена. Понякога ми пее с птича песен. За нея казват: „Иде с пролетта!“ Любов изпълва ме, живота ми е песен!.. Настъпва астрономичната пролет. Слънцето събужда Земята за нов живот.

Стих

Стих Понякога римувам тишината, а тя отвръща със любов и нежност. Там, някъде се ражда свободата и вдишвам с пълнота онази свежест, с която въздуха е зареден най-чисто. Красиви птици с облаците се закачат, а слънцето изпраща светлини лъчисти. Отпивам глътката кафе и се събуждам- любовна, птича песен весело навън звучи. Сякаш слънцето с усмивка…

Жена

Жена Отдавна не съм добра и нежна жена. Животът ме направи “мъжко момиче“. Понякога срещу всички заставам сама- забравих след пеперуди как замечтано да тичам. Отдавна задачите ми запълват деня и за нежност, за обич, няма никакво време. Мъжете допускат да се случва това- за много жената, децата са някакво бреме… С уморена усмивка, с…

Съм

Съм За себе си научих много- огледа се света във мен. Летя и смея се. Днес мога да пусна слънцето през мен… Сега крилете ми са нови, и дишам, и съм смела, и летя… С Любов се счупиха оковите, за ангелите, сме като цветя…

Няма войници!

Няма войници! Мъжете забъркват всякакви каши все мерят кой е по-!, кой е най-! и велик. Обаче момчета, децата са повече наши- заченати с обич, родени са с болка и с вик! На войници мъжете играят и се дебнат, и се избиват взаимно. Изобщо не подозират, не знаят, че душата е тайнство интимно. Мъжете не…

Дете

Дете Едно дете със сянката си днес танцува, една душа в тъмното будува. Дошла за малко в свят враждебен, рано е открила душите дребни… Едно дете мълчи и се любува, със сянката си валс танцува. Запалва тихо светлинките, на злото преброява дните…

Илюзии

Илюзии Проформа се радваме, проформа сме тук. В проформа държава, с проформа народ. Проформа ни плащат, проформа работим. Проформа промяна, про-формен живот…

Чисто слънце

ЧИСТО СЛЪНЦЕ Има толкоз пътеки, дето водят нанякъде. Моята беше най-лека, избрах я съвсем, неочаквано. Но за нея съм сигурна, никой не ми е завиждал. Беше и тясна понякога, Ангел там ме придвижваше. В моята цветна пътечка, пеперуда ми носи надеждата. Чистото слънце пред мене, знам накъде ме отвежда… 8.01.17г